Nikola Dobrović i Novi Sad – Konkurs za pozorište iz 1928. godine

Галерија

Ова галерија садржи 5 фотографија.

(Tekst je pisan za naučni simpozijum “Arhitekta Nikola Dobrović (1897-1967) pedeset godina posle“ оdržan u Beogradu 22. decembra 2017. i publikovan je u jesenjem broju časopisa “Kultura“)   Vladimir Mitrović Arhitektonska karijera Nikole Dobrovića u dosadašnjoj istoriografiji već je definisana … Наставите са читањем

Објављено под Blog

Karlo Baranji i Zlata Markov-Baranji – Međuratni skulptorski opus

Галерија

Ова галерија садржи 30 фотографија.

Bračni par Zlata Markov-Baranji i Karlo Baranji (Baranyi Karoly) su ostavili dubok trag u vojvođanskoj međuratnoj skulpturi a potom, u vremenu posle Drugog svetskog rata, keramici, keramoplastici i keramoslikarstvu. Bili su jedni od pionira vajarstva i keramike u Vojvodini. Tema ove studije je njihov međuratni skulptorski opus dok drugi delovi njihovih bogatih umetničkih i pedagoških karijera nisu bili predmet ove rasprave. Наставите са читањем

Објављено под Blog

Ivan Meštrović i Novi Sad

Галерија

Ова галерија садржи 10 фотографија.

Studija slučaja: spomenik Svetozaru Miletiću Vladimir Mitrović Po opštem mišljenju jedna od najznačajnijih vajara XX veka Ivan Meštrović (Vrpolje, Hrvatska, 15. avgust 1883 – Saut Bend, SAD, 16. januar 1962) još za života je postao legendarni hrvatski i jugoslovenski skulptor … Наставите са читањем

Објављено под Blog

Konkurs za podizanje spomenika kralju Petru I Karađorđeviću u Novom Sadu iz 1936/37 godine

Галерија

Ова галерија садржи 6 фотографија.

Prilog istraživanju Vladimir Mitrović Cilj teksta je da se kroz analizu dokumenata iz Istorijskog arhiva Novog Sada i novinskih članaka iz novosadskih dnevnih novina Dan prikaže šta se dogodilo sa Konkursom za podizanje spomenika kralju Petru u Novom Sadu iz … Наставите са читањем

Објављено под Blog

Da li u Novom Sadu treba podizati spomenik kralju Petru?

Галерија

Ова галерија садржи 1 фотографију.

Vladimir Mitrović Pravo je čudo da u međuratnom periodu u Novom Sadu, kao središtu Dunavske banovine (od 1929), nisu podignuti spomenici kraljevima Petru I Karađorđeviću (1844, Beograd – 1921, Beograd) i Aleksandru I Karađorđeviću (1888, Cetinje – 1934, Marsej). Na … Наставите са читањем

Објављено под Blog

Cehovska pisma i vedute Novog Sada (XVIII – XIX vek)*

Галерија

Ова галерија садржи 5 фотографија.

Vladimir Mitrović Razvojem litografije i tehnika reprodukovanja i umnožavanja na samom kraju XVIII i tokom prvih decenija XIX veka pojavljuje se motiv veduta i prikaza grada. Tu aktivnu produkciju možemo pratiti na dva polja – jedno se odnosi na cehovska … Наставите са читањем

Milan Tabaković – Vodeći srpski neimar na prelazu vekova

Галерија

Ова галерија садржи 14 фотографија.

  Autor: Vladimir Mitrović Milan (Emil) Tabaković je rođen u Aradu 14. avgusta 1860. godine. Osnovnu školu završio je u Aradu gde je potom i maturirao na Gimnaziji (1874). Pod uticajem starijeg brata, Aleksandra Tabakovića (Arad, 1856 – Arad, 1880), … Наставите са читањем

Dinastički spomenici u Kraljevini SHS / Jugoslaviji (1919-1941)

Галерија

Ова галерија садржи 7 фотографија.

Autor: Vladimir Mitrović Dinastički spomenici u Kraljevini SHS / Jugoslaviji (1919-1941) Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija Skupina dinastičkih spomenika (dinastici) posvećenih kraljevima Petru I Karađorđeviću (Beograd, 1844-1921) i njegovom sinu, Aleksandru I Karađorđeviću (Cetinje, 1888 – Marsej, … Наставите са читањем

Javni spomenici u Vojvodini (druga polovina XIX – prva polovina XX veka)

Галерија

Ова галерија садржи 6 фотографија.

Autor: Vladimir Mitrović Uvodna razmatranja Javna skulptura – spomenici u značajnoj meri prevazilaze vajarstvo kao tradicionalnu vrstu umetničkog stvaralaštva. Stoga je ona, čak i teoretski, privlačila brojne istraživače da se o tom, neki ga zovu čak i (para)političkom pitanju izjasne … Наставите са читањем

Novosadski graditelji obnove (1850-1860)

Галерија

Ова галерија садржи 1 фотографију.

Autor: Vladimir Mitrović Cilj teksta je da se na osnovu bogatih zbirki planova i mapa Novog Sada u Istorijskom arhivu Novog Sada i Arhivu Vojvodine, brojne istoriografske i memoarske literature prikaže stanje u graditeljstvu Novog Sada u burnom istorijskom periodu sredine … Наставите са читањем